Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. - M.P.2021.328 - OpenLEX

Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Monitor Polski

M.P.2021.328

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 25 MARCA 2021 R.
nr 127.2.2021
o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 154 i 611) w związku z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) obwieszcza się, co następuje:
Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi:
1)
2 stanowiska w Izbie Finansowej;
2)
1 stanowisko w Izbie Gospodarczej;
3)
2 stanowiska w Izbie Ogólnoadministracyjnej.