Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2020.808

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 11 września 2020 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190 i 875) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Działdowie;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Iławie;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Parczewie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sierpcu;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie

oraz utworzono:

10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zambrowie.