Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2020.713

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 4 sierpnia 2020 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190 i 875) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju;
3)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Choszcznie;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubinie;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nidzicy;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupsku;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie;
12)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu oraz utworzono:
13)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koninie;
14)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie;
15)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.