Wolne stanowiska prokuratorskie. - M.P.2020.419 - OpenLEX

Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2020.419

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 13 maja 2020 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190 i 875) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej;
2)
trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu;
4)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim;
6)
cztery stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód w Katowicach;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubartowie;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mławie;
12)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach;
13)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach;
14)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rykach;
15)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
16)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu;
17)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie;
18)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tychach;
19)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włocławku oraz utworzono:;
20)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie;
21)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie;
22)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie.