Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2019.833

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 2 września 2019 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chodzieży;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lęborku;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miechowie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włocławku;
9)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach.