Monitor Polski

M.P.2019.733

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 23 lipca 2019 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Działdowie;
3) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Iławie;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Malborku;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mławie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mogilnie;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mrągowie;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostródzie;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Suwałkach;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie;
17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
18) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałczu;
19) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie;
20) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu;
21) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie oraz utworzono:
22) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie.

Prokurator Generalny: Z Ziobro