Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2019.733

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 23 lipca 2019 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Działdowie;
3)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Iławie;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Malborku;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mławie;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mogilnie;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mrągowie;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli;
12)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;
13)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim;
14)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostródzie;
15)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Suwałkach;
16)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie;
17)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
18)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałczu;
19)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie;
20)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu;
21)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie oraz utworzono:
22)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie.

Prokurator Generalny: Z Ziobro