Monitor Polski

M.P.2019.412

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grójcu;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lipnie;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łukowie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mławie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostródzie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
10) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie

oraz utworzono:

12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.