Monitor Polski

M.P.2019.229

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767, z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chełmnie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie;
4) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rypinie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sieradzu;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sławnie;
10) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świdnicy;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieluniu;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włocławku

oraz utworzono:

15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Leżajsku.