Monitor Polski

M.P.2018.1097

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 31 października 2018 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku;
4) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Limanowej;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubinie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piszu;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Suwałkach;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.