Monitor Polski

M.P.2018.855

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 3 września 2018 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chełmie;
2) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu;
5) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Malborku;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płońsku;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Prudniku;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sławnie;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wejherowie;
17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.