Monitor Polski

M.P.2018.672

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5 i 1000) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gostyninie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mławie;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pułtusku;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radziejowie;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Skarżysku- Kamiennej;
16) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie.