Monitor Polski

M.P.2018.469

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brzesku;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytowie;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Cieszynie;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałczu;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wejherowie;
14) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieluniu oraz utworzono:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku.