Monitor Polski

M.P.2018.119

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kluczborku;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sławnie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szamotułach;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włocławku;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.