Monitor Polski

M.P.2017.464

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 15 maja 2017 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 1579, 2103, 2149 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie;
2) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytomiu;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach;
5) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku;
6) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kluczborku;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pszczynie;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupsku;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołominie;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.