Monitor Polski

M.P.2017.242

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 20 lutego 2017 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 1579, 2103, 2149 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytowie;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chełmie;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku;
6) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sieradzu;
13) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupsku;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Starachowicach;
15) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie;
17) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieluniu;
18) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim;
19) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Wrześni;
20) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu;
21) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żywcu

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białogardzie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radziejowie;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach.