Monitor Polski

M.P.2015.1149

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 12 listopada 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Iławie;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łukowie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pabianicach;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sławnie;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Śremie;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świdniku

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Muszynie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołowie.