Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2015.803

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi;
2)
stanowisko prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.