Monitor Polski

M.P.2015.458

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 7 maja 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
2) stanowisko oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.