Monitor Polski

M.P.2015.277

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 5 marca 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku;
2) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach;
3) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie;
5) pięć stanowisk prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku;
6) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kutnie;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żywcu

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach.