Monitor Polski

M.P.2015.172

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 28 stycznia 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;
3) pięć stanowisk prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wadowicach

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Działdowie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołominie.