Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2012.476

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 29 czerwca 2012 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zamościu;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytomiu;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żaganiu

oraz utworzone:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Giżycku;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.