Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2012.449

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 20 czerwca 2012 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie;
4)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;
6)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie;
12)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;
13)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży;
14)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sieradzu;
15)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie;
16)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie;
17)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie;
18)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu;
19)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu

oraz utworzone:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Choszcznie;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dębicy;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku;
6)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Myślenicach;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;
12)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piszu;
13)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich;
14)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;
15)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim;
16)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie;
17)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wejherowie.