Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2011.35.421

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 5 maja 2011 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Człuchowie;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;
12)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli

oraz utworzone:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnowie;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Garwolinie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Giżycku;
6)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;
13)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.