Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2010.83.995

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 29 października 2010 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostało zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu;
3)
2 stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Iławie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Parczewie

oraz utworzone:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kole;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupcy;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Będzinie;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.