§ 2. - Wnioski o wszczęcie postępowania celnego.

Monitor Polski

M.P.1991.31.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.