§ 1a. - Wnioski o wszczęcie postępowania celnego.

Monitor Polski

M.P.1991.31.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.
§  1a. 1
Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą za zgodą dyrektora urzędu celnego mogą - do dnia 31 marca 1992 r. - składać wnioski o wszczęcie postępowania celnego na dotychczas stosowanych formularzach zgłoszenia celnego.
1 § 1a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 18 grudnia 1991 r. (M.P.91.47.333) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.