§ 6. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1969.50.382 - OpenLEX

§ 6. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.50.382

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1974 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r., z wyjątkiem przepisów § 3 i 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz b), pkt 2 i ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 1969 r.