§ 1. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1969.50.382 - OpenLEX

§ 1. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.50.382

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1974 r.
§  1.
1.
Narodowy Bank Polski finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną (bieżącą) i inwestycyjną jednostek gospodarki uspołecznionej, w tym również jednostek i zakładów budżetowych oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, z wyjątkami określonymi w § 2, 3 i 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
2.
Narodowy Bank Polski udziela innym bankom kredytów refinansowych.