Monitor Polski

M.P.2019.446

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) ogłasza się, w załącznikach nr 1-7 do niniejszego obwieszczenia, informację o włączeniu kwalifikacji rynkowych - projektowanie, montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE (DSO)" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE (SUG-G)" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "MONTAŻ I KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE" (DSO) DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "MONTAŻ I KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  6

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "MONTAŻ I KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE" (SUG-G) DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "MONTAŻ I KONSERWACJA AUTONOMICZNYCH CZUJEK: TLENKU WĘGLA, DYMU, CIEPŁA I GAZU" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).