Włączenie kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2020.188

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PILOTOWANIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH TYPU INCENTIVE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).