Monitor Polski

M.P.2018.853

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "KOSMETYCZKA - ŚWIADECTWO CZELADNICZE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Świadectwo czeladnicze

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowy

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie kosmetyczka jest gotowa do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stóp. Przeprowadza diagnozę kosmetyczną przy użyciu podstawowych technik, narzędzi i aparatów kosmetycznych. Jej wyniki pogłębia informacjami pozyskanymi od klienta. Doradza i wykonuje zabiegi pielęgnacyjne: twarzy, szyi i dekoltu (m.in. powierzchowne oczyszczanie skóry, masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, nakładanie maseczek), ciała (m.in. depilacja woskiem, masaż klasyczny), dłoni i stóp (m.in. manicure i pedicure). Dobiera i wykonuje makijaż profesjonalny zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów. Rozpoznaje przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych, wynikające np. ze zmian chorobowych skóry i jej przydatków. Przestrzega zaleceń lekarzy określonych specjalności, np. endokrynologów, dermatologów, chirurgów plastycznych. Udziela porad w zakresie prowadzonej w warunkach domowych pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp. Czeladnik w zawodzie kosmetyczka jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie kosmetyczka w trakcie wykonywania swoich zadań dba o jak najwyższą jakość produktu lub świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Zestaw 1. Przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Określa stan skóry i przydatków- omawia metody rozpoznawania stanu skóry i przydatków za pomocą podstawowych narzędzi (wzrok, lampa- lupa, dotyk, dermatoskop); - charakteryzuje rodzaje cery (twarz) i skóry (ciało);

- rozróżnia zmiany chorobowe skóry i przydatków (np. trądzik różowaty, trądzik pospolity, łuszczyca, drożdżyca); - wskazuje przeciwwskazania do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających wynikające ze stanu skóry i przydatków; - omawia zmiany chorobowe skóry i przydatków świadczące o niewłaściwym odżywianiu się i stosowaniu złej pielęgnacji.

Udziela porad z zakresu doboru zabiegów oraz kosmetyków pielęgnacyjnych i upiększających- przeprowadza wywiad z klientem dotyczący sposobu odżywiania, stylu życia, alergii, chorób wewnętrznych, przyjmowanych leków itp.;

- proponuje pakiet zabiegów z uwzględnieniem wyników diagnozy kosmetycznej i rozmowy z klientem; - omawia wpływ rekomendowanych zabiegów na stan skóry; - podaje przykłady zabiegów nieodpowiednich dla klienta; - rekomenduje preparaty kosmetyczne możliwe do stosowania w domu; - objaśnia zasady i techniki wykonywania zabiegów w warunkach domowych.

Zestaw 2. Korygowanie i kamuflowanie niedoskonałości cery i urody
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dobiera kamuflaż do typu cery i urody- wskazuje najczęściej spotykane rodzaje niedoskonałości cery i urody;

- rozpoznaje kształty twarzy; - wskazuje metody modelowania różnych kształtów twarzy zgodnie z klasycznym kanonem urody;

- wskazuje metody kamuflowania niedoskonałości cery i urody;

- charakteryzuje kosmetyki niezbędne do wykonania makijażu korygującego ze względu na ich skład, stopień krycia i konsystencję;

- omawia zasady doboru kosmetyków do korekcji cery i urody.

Wykonuje makijaż korygujący i kamuflujący- organizuje stanowisko pracy (m.in. oświetlenie, lustro); - dokonuje oceny niedoskonałości cery i urody; - przedstawia propozycję dotyczącą korekty rozpoznanych niedoskonałości cery i urody;

- wykonuje demakijaż twarzy i oczu; - reguluje kształt brwi; - dobiera kosmetyki i przybory niezbędne do wykonania makijażu korygującego oraz uzasadnia ich wybór; - dopasowuje technikę i metodę wykonania makijażu korygującego i kamuflującego.

Zestaw 3. Wykonywanie makijażu profesjonalnego dobranego indywidualnie do osoby
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje rodzaje makijażu- wskazuje różnice między typami makijażu i zasadami doboru kosmetyków kolorowych i technik wykonania; - omawia sposób wykonania makijażu profesjonalnego ze względu na wiek klienta i okoliczność.
Planuje wykonanie makijażu- wskazuje etapy wykonywania makijażu (wywiad z klientem, szacunek kosztu i czasu wykonania usługi, dobór kosmetyków, kolejność nakładania kosmetyków, demakijaż); - podaje przykłady najczęściej popełnianych błędów podczas doboru makijażu do wieku i typu urody, okoliczności; - podaje przykłady najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania makijażu dziennego.
Wykonuje makijaż- organizuje własne stanowisko pracy (m.in. oświetlenie, lustro);

- dobiera kosmetyki kolorowe i technikę wykonania do makijażu;

- dobiera sposób przygotowania skóry do wybranego makijażu;

- wskazuje możliwe sposoby utrwalenia makijażu; - udziela porad z zakresu demakijażu twarzy i dekoltu z kosmetyków zmywalnych i wodoodpornych.

Zestaw 4. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-upiększających skórę
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje rodzaje zabiegów- omawia zasady pielęgnacji poszczególnych rodzajów cery, skóry i jej przydatków; - omawia zasady doboru zabiegów i kosmetyków;

- podaje przykłady niewłaściwej pielęgnacji; - wskazuje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz omawia ich zastosowanie (np. zapoznaje się ze składem kosmetyku i weryfikuje jego możliwości użycia w określonym przypadku); - podaje przykłady zabiegów pielęgnacyjnych odpowiednich dla różnych stanów chorobowych skóry, takich jak np.: trądzik pospolity, łuszczyca, drożdżyca;

- dobiera aparaturę, preparaty kosmetyczne i przybory niezbędne do wykonania podstawowych zabiegów, takich jak np.: powierzchowne oczyszczanie skóry, powierzchowne złuszczanie naskórka, masaż klasyczny, nakładanie maseczek, depilacja (np. woskowanie), pedicure i manicure, farbowanie brwi i rzęs z regulacją; - omawia metody i techniki wykonania podstawowych zabiegów.

Planuje wykonanie zabiegów- wskazuje etapy wykonywania określonego zabiegu (wywiad z klientem, szacunek kosztu i czasu wykonania usługi, dobór: zabiegu, aparatury, narzędzi i preparatów, przygotowanie skóry do wykonania zabiegu); - wskazuje rodzaje zabiegów ważne dla poprawy właściwości i jędrności skóry; - podaje przykłady najczęściej popełnianych błędów podczas doboru zabiegów; - objaśnia zasady doboru metod i środków dezynfekcji i sterylizacji przed planowanym zabiegiem.
Wykonuje zabiegi- organizuje miejsce pracy, uwzględniając kolejność zaplanowanych czynności (m.in. oświetlenie, fotel); - dobiera aparaturę, narzędzia i przybory niezbędne do wykonania zabiegu; - dobiera sposób przygotowania skóry do wybranego zabiegu; - dobiera preparaty kosmetyczne do wybranego zabiegu; - wykonuje poszczególne czynności zgodnie z planem i procedurą zabiegu.
Zestaw 5. Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Stosuje zasady BHP oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska- wskazuje pojęcia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią stosowane podczas wykonywanych zadań zawodowych; - omawia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; - wskazuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP; - przytacza przykłady zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; - wskazuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

- organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; - wymienia zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; - wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej- wyjaśnia wybrane pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; - wskazuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych; - wskazuje przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży związanej z wykonywanymi zadaniami zawodowymi oraz omawia powiązania między nimi; - wskazuje przykładowe metody analizy skuteczności działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; - uzasadnia znaczenie inicjowania wspólnych przedsięwzięć z różnymi przedsiębiorstwami z branży; - wskazuje zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; - wskazuje zasady prowadzenia korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej; - wskazuje urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; - uzasadnia znaczenie podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej; - podaje przykłady metod optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; - charakteryzuje sposoby monitorowania stanu zasobów materialnych (materiałów i urządzeń) oraz zasobów personalnych niezbędnych do wykonania produktów i świadczenia usług.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Metody stosowane w walidacji

Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01-05. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się.

Zasoby kadrowe - kompetencje osób przeprowadzających walidację

W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą co najmniej cztery osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji posiadają:

wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą.

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji:

etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych;

czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni;

czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: modelka, fotel kosmetyczny, krzesełko dla kosmetyczki, stolik zabiegowy, lampa oświetlająca pole pracy, odpowiednie środki kosmetyczne i środki czystości oraz aparatura (w zależności od wskazanego zabiegu).

Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Świadectwo czeladnicze w zawodzie kosmetyczka mogą uzyskać osoby, które z wynikiem

pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych;

posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin; jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.); posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej i co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

7. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).