Monitor Polski

M.P.2016.709

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 2016 r.

POROZUMIENIE
z dnia 2 maja 2016 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.2701.61.2014 / 11

Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie i na podstawie Artykułu 12 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., zmienionej Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Porozumieniem z dnia 5 września 2013 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej następującą zmianę do tej Umowy:

Artykuł 1.4 Umowy, zmieniony Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Porozumieniem z dnia 5 września 2013 r., otrzyma brzmienie: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2018 r."

W przypadku, gdy Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu przyjmie powyższą propozycję, niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu stanowić będą Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., zmienionej Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Porozumieniem z dnia 5 września 2013 r. Porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej zawierającej odpowiedź Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 marca 2016 roku.

Przekład

Ministerstwo Finansów

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Nr: 25 TC/QLN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Nota Werbalna

Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i odnosząc się do Umowy między Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., zmienionej Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. i 5 września 2013 r. ma zaszczyt potwierdzić w imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu naszą akceptację dla warunków określonych w nocie szanownego Ministerstwa o numerze DPT.2701.61.2014/11 z dnia 24 marca 2016 r

W związku z tym, okres wykorzystania Kredytu w ramach Umowy z dnia 22 stycznia 2008 roku będzie przedłużony do dnia 31 grudnia 2018 r. i pierwsze zdanie Artykułu 1.4 będzie brzmiało: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2018 r.".

Zmiany wejdą w życie z datą otrzymania przez szanowne Ministerstwo tejże noty werbalnej.

Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.

Hanoi, 27/04/2016