§ 9. - Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie od dnia 30 czerwca 1979 r.

Monitor Polski

M.P.1978.26.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1978 r.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1978 r.