§ 8. - Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie od dnia 30 czerwca 1979 r.

Monitor Polski

M.P.1978.26.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1978 r.
§  8.
Przepisy § 4 i 5 stosuje się również do pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury na podstawie przepisów innych niż niniejsza uchwała. Jeżeli wnioski o przyznanie emerytur zgłoszą w terminie do dnia 30 czerwca 1979 r.