§ 5. - Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie od dnia 30 czerwca 1979 r.

Monitor Polski

M.P.1978.26.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1978 r.
§  5.
W ramach zatwierdzonego dla zakładu pracy osobowego funduszu płac pracownikowi, który przechodzi na wcześniejszą emeryturę w trybie uchwały, może być przyznana w dniu rozwiązania stosunku pracy nagroda jubileuszowa, jeżeli okres pracy wymagany do uzyskania tej nagrody upływa nie później niż do dnia 31 grudnia 1979 r.