§ 3. - Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie od dnia 30 czerwca 1979 r.

Monitor Polski

M.P.1978.26.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1978 r.
§  3.
1.
Wnioski o wcześniejsze przejście pracowników na emeryturę zatwierdza i kieruje do właściwych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
1)
kierownik jednostki nadrzędnej nad zakładem pracy,
2)
minister (kierownik urzędu centralnego) lub prezes centralnej organizacji, jeżeli wnioski dotyczą pracowników zatrudnionych w bezpośrednio im podległych urzędach lub jednostkach organizacyjnych

- zawiadamiając o skierowaniu zakład pracy i pracownika.

2.
Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski, które wpłynęły do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po dniu 31 lipca 1979 r.