§ 6. - Warunki zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1982.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.
§  6.
Minister Finansów zapewni środki na pokrycie różnic cen, o których mowa w § 5.