§ 5. - Warunki zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1982.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.
§  5.
Różnice cen powstające w przedsiębiorstwach państwowych z tytułu stosowania obniżonych cen, o których mowa w § 1 ust. 1, pokrywane będą z budżetu centralnego, w części dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W tym samym trybie rozliczane będą różnice cen, powstałe przy sprzedaży na konsumpcję lub paszę nasion zbóż i sadzeniaków ziemniaka, o których mowa w § 4.