Warunki uzyskania zaświadczeń, wymienionych w § 3 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.

Monitor Polski

M.P.1924.180.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1924 r.