§ 3. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Monitor Polski

M.P.1997.63.614

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1997 r.
§  3.
Zarządzenie nie narusza przepisów o obrocie z zagranicą towarami i technologiami, objętym szczególną kontrolą, a także przepisów o ewidencji i kontroli oraz ochronie fizycznej materiałów jądrowych.