§ 7. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródło.

Monitor Polski

M.P.1988.9.82

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1988 r.
§  7.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być przewożone przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli sposób opakowania przesyłki i zastosowany środek transportu odpowiadają warunkom określonym w przepisach o transporcie materiałów niebezpiecznych.