§ 6. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródło.

Monitor Polski

M.P.1988.9.82

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1988 r.
§  6.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być wywożone za granicę przez jednostkę organizacyjną, która ma zezwolenie:
1)
na obrót materiałami jądrowymi albo źródłami promieniotwórczymi lub
2)
na produkcję urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, lub
3)
na stosowanie materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych, lub
4)
na wytwarzanie materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych

- wydane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe.