§ 5. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródło.

Monitor Polski

M.P.1988.9.82

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1988 r.
§  5.
1.
Przewóz odpadów promieniotwórczych z zagranicy jest zabroniony.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przywozu odpadów promieniotwórczych, pochodzących z przerobu polskich materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych, wykonywanego za granicą.