§ 3. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródło.

Monitor Polski

M.P.1988.9.82

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1988 r.
§  3.
1.
Materiały jądrowe i źródła promieniotwórcze mogą być przywożone z zagranicy tylko łącznie z odpowiednim świadectwem wydanym przez producenta, zawierającym dane o materiale jądrowym lub źródle promieniotwórczym, w szczególności określające rodzaj izotopu, aktywność w Bq, ilość materiału jądrowego w g, postać fizyczną i typ źródła.
2.
Całkowita aktywność skażeń na powierzchni zamkniętego źródła promieniotwórczego nie może przekraczać 2 kBq (0,05 uCi).