§ 1. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródło.

Monitor Polski

M.P.1988.9.82

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1988 r.
§  1.
1.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze i urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być przywożone z zagranicy przez jednostkę organizacyjną, która ma zezwolenie:
1)
na stosowanie materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub
2)
na obrót materiałami jądrowymi albo źródłami promieniotwórczymi, lub
3)
na wytwarzanie i przetwarzanie materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych, lub
4)
na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, lub
5)
na produkowanie wyrobów powszechnego użytku emitujących promieniowanie jonizujące,

wydane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180).

2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przywozu z zagranicy:
1)
materiałów jądrowych w ilości mniejszej niż:
a)
0,0001 g izotopów rozczepialnych U-233 i U-235 w przypadku uranu wzbogaconego,
b)
0,0001 g Pu-239,
c)
10 g uranu naturalnego lub zubożonego,
2)
źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, których aktywność:
a)
właściwa substancji promieniotwórczej nie przekracza:
-
500 Bq/g w przypadku naturalnych substancji promieniotwórczych w postaci ciała stałego,
-
100 Bq/g w przypadku pozostałych substancji promieniotwórczych lub
b)
poszczególnych radionuklidów nie przekracza wartości określonych w następującej tabeli:
Lp.Przedział wchłonięć drogą pokarmową*)Limit aktywności (kBq)
1 2 3
1nie więcej niż 900 kBq5
21 MBq - 90 MBq50
3100 MBq - 900 MBq500
41 GBq - 10 GBq5000

*) Wielkości wchłonięć w odniesieniu do poszczególnych radionuklidów są określone w przepisach dotyczących dawek granicznych promieniowania jonizującego.