§ 7. - Warunki przenoszenia muzealiów.

Monitor Polski

M.P.1997.68.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.