§ 4. - Warunki przenoszenia muzealiów.

Monitor Polski

M.P.1997.68.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.
§  4.
Wszelkie prace konserwatorskie przy przeniesionych muzealiach mogą być wykonywane tylko za uprzednią pisemną zgodą muzeum macierzystego.