§ 1. - Warunki przenoszenia muzealiów.

Monitor Polski

M.P.1997.68.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.
§  1.
Muzealia mogą być przenoszone, jeżeli:
1)
warunki i sposób przenoszenia oraz przechowywania w nowym miejscu nie narażają przenoszonego przedmiotu na uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie,
2)
jest dla nich opracowana dokumentacja naukowo-konserwatorska.