§ 9. - Warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.

Monitor Polski

M.P.1959.14.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1959 r.
§  9.
1.
Studenci korzystają z wyżywienia w stołówce studenckiej na podstawie abonamentu miesięcznego.
2.
Należność za abonament student wpłaca w terminie od 5 do 15 każdego miesiąca.