§ 7. - Warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.

Monitor Polski

M.P.1959.14.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1959 r.
§  7.
1.
Ze stołówek studenckich mogą korzystać studenci, którzy nie mają możliwości żywienia się w domu rodzinnym.
2.
Pierwszeństwo do korzystania ze stołówek studenckich mają studenci zamiejscowi.
3.
Student ubiegający się o przyznanie mu prawa korzystania ze stołówki dietetycznej przedkłada zaświadczenie lekarskie.
4.
Ze stołówki półsanatoryjnej może korzystać tylko mieszkaniec półsanatorium.